Welcome! How can we help?

Thao tác

  • Thao tác XperCount thật cẩn thận.
  • Đặt XperCount trên một bề mặt chắc chắn, ổn định khi sử dụng.
  • Không sử dụng XperCount bị hỏng, chẳng hạn như màn hình bị nứt, thiết bị bị nứt có khe hở có thể nhìn thấy bên trong nắp hoặc xô bị biến dạng.
  • Khi sử dụng xô của XperCount có nước, luôn xách xô lên bằng tay cầm.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.