Welcome! How can we help?

Cập Nhật Hệ thống

Cập nhật hệ thống cho phép sửa lỗi, cải thiện hiệu suất, ổn định họat động cũng như bổ sung các tính năng mới. Các bản cập nhật được phát hành bởi XpertSea và được chuyển trực tiếp vào thiết bị XperCount của bạn.

Khi có bản cập nhật, thiết bị sẽ được tự động tải về khi thiết bị được kết nối Wi-Fi. Việc khởi động lại hệ thống tự động sẽ được kích hoạt để hoàn tất cài đặt.

Đừng lo lắng, XperCount sẽ chờ bạn kết thúc và lưu lại bất kỳ lần đếm nào lúc đó trước khi khởi động lại.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.