Welcome! How can we help?

Các Ứng Dụng Đếm

Thiết bị XperCount sử dụng các ứng dụng đếm được phát triển bởi XpertSea và được mua riêng với thiết bị phần cứng.

Các ứng dụng đếm khác nhau cho phép bạn đếm và đo các loại kích thước khác nhau của các sinh vật thủy sản trong các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

Ứng dụng đếm của XpertSea

 

Ứng dụng đã mua chỉ có thể cài đặt trên thiết bị XperCount.

Liên hệ với đại diện bán hàng để biết thêm thông tin về các ứng dụng đếm của chúng tôi hoặc để mua các ứng dụng bổ sung.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.