Welcome! How can we help?

Truyền Dữ Liệu

Một khi bạn đã kích hoạt tài khoản XpertSea và hoàn thành cài đặt XperCount, thiết bị của bạn đã sẵn sàng để sử dụng. Tất cả các dữ liệu đếm và đo được thực hiện bởi thiết bị trong mỗi lần đếm sẽ tự động được chuyển vào tài khoản XpertSea ngay khi XperCount kết nối lại với mạng Wi-Fi.

Dữ liệu đếm được xóa khỏi ổ nhớ của XperCount sau khi chuyển về để giải phóng bộ nhớ, nhưng luôn có thể được truy cập một cách an toàn trực tuyến thông qua tài khoản XpertSea của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối XperCount với mạng không dây hàng ngày để đảm bảo dữ liệu sản xuất được được chuyển về an toàn và để tránh sử dụng hết giới hạn lưu trữ bên trong.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.