Welcome! How can we help?

Thiết lập tài khoản XpertSea

Tài khoản XpertSea là nơi bạn quản lý các thiết bị XpertSea và truy cập vào các thông tin báo cáo chất lượng được tạo ra khi tiến hành các lần đếm. Tổ chức dữ liệu sản xuất nuôi trồng thủy sản của bạn, xem và phân tích hình ảnh, quản lý người dùng và nhiều hơn nữa!

Sau khi xác nhận mua sản phẩm XperCount, một tài khoản XpertSea được tự động tạo cho bạn và lưu giữ thông tin quan trọng về (các) thiết bị. Một email xác nhận từ XpertSea sẽ cho phép bạn sở hữu tài khoản. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản, vui lòng kiểm tra hộp thư đến xem có email này không và làm theo các hướng dẫn kèm theo. Nếu bạn không nhận được email hoặc email bị thất lạc, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ support@xpertsea.com và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email mới.

Khi tài khoản được kích hoạt, bạn có thể đăng nhập từ bất kỳ thiết bị nào thông qua xpertsea.com bằng cách nhấp vào “Sign in” (Đăng nhập) ở góc trên bên phải của trang web của chúng tôi hoặc bằng cách truy cập app.xpertsea.com/login.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.