Welcome! How can we help?

Danh Mục Chương Trình

Hầu hết các ứng dụng đếm tuân theo cùng một quy trình đơn giản (riêng ứng dụng đếm thức ăn sống có khác đôi chút). Cả hai chức năng đếm số lượng lớn và nhỏ có thể được thực hiện trong mỗi ứng dụng. Nhấn nút trợ giúp trên màn hình bất kỳ lúc nào khi sử dụng XperCount để truy cập vào những gợi ý hữu ích và những giải đáp liên quan đến màn hình hiện tại của bạn.

Hiệu chỉnh về 0

XperCount đảm bảo đo chính xác bằng cách đo nước trước khi đếm. Chức năng TARE (HIỆU CHỈNH VỀ 0) đo ánh sáng hấp thụ bởi nước. Chỉ cho nước sạch vào thùng đựng trong quá trình hiệu chỉnh về 0.

Định chuẩn

Một khi hiệu chỉnh về 0 hoàn tất, người dùng sẽ được nhắc cho thêm một lượng nhất định các sinh vật vào để định chuẩn. Chức năng CALIBRATE (ĐỊNH CHUẨN) tính toán kích thước trung bình và đánh giá các đặc tính vật lý của sinh vật. Chức năng định chuẩn này hoạt động như một 'tiêu chuẩn' để đếm số lượng lớn hơn có thể được thực hiện trong lần đếm sau.

Đếm

Chức năng COUNT (ĐẾM) đếm tổng số các sinh vật. Tất cả các dữ liệu thu thập được sẽ được lưu lại và có thể được xem một cách an toàn trên tài khoản XpertSea của bạn sau khi hoàn thành một lần đếm và XperCount đã kết nối lại với Wi-Fi. Tính năng đếm sẽ hiển thị số lượng đếm tổng số, cũng như số lượng tối thiểu và tối đa của các sinh vật có thể đếm được.

Số tối thiểu và số tối đa đại diện cho số lượng sinh vật mà XperCount có thể đếm với độ chính xác tối ưu. Những con số này được dựa trên kích thước sinh vật, do đó, các số này sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại sinh vật và các giai đoạn phát triển của sinh vật. Nếu tổng số đếm không nằm trong phạm vi tối thiểu-tối đa được hiển thị, bạn nên thêm hoặc bớt số lượng sinh vật cho đến khi tổng số đếm nằm trong phạm vi cần thiết để đảm bảo độ chính xác tối ưu.

Tóm tắt

Vào cuối mỗi lượt đếm, bạn có thể nhập vào một nhận xét để giúp bạn theo dõi các dữ liệu của mỗi bể. Sau khi lưu kết quả, một bản tóm tắt tổng hợp về sinh vật được đếm sẽ được cung cấp. Con số hiển thị chỉ là số lượng đếm. Dữ liệu về kích thước và hình ảnh được lưu trong dữ liệu cơ sở và có thể được xem từ tài khoản XpertSea sau khi dữ liệu đã được chuyển về.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.